Komunikace

Místní komunikace

Areálové komunikace PREFA Brno (RN 3 mil. Kč)
Místní komunikace Jilem (RN 5 mil. Kč)
Místní komunikace Víceměřice (RN 4 mil. Kč)
Místní komunikace Mostkovice (3.etapy-RN 23 mil. Kč)
Místní komunikace Brantice (RN 5 mil. Kč)

Cyklostezky

Cyklostezky Víceměřice (RN 3 mil. Kč)
Cyklostezky Smržice (RN 5 mil. Kč)