Inženýrská činnost

Nabízíme zastoupení investora ve veškerých jednáních s úřady a dalšími dotčenými subjekty, a to od etapy investičního záměru až po kolaudaci stavby. Námi nabízené služby jsou zejména:

Inženýrská činnost
Provádíme předprojektovou inženýrskou činnost (předběžné souhlasy dotčených subjektů následujícího správního řízení), inženýrskou činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení či zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu.
AD Autorský dozor
Autorský dozor je zákonem stanovená povinnost hájit kompletní dodržení projektové dokumentace, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem.
TDI Technický dozor stavby
Technický dozor přebírá jednotlivé části stavby a kontroluje jejich správné provedení. Garantuje optimální kvalitu a cenovou relaci, kontroluje dodvatele, zda postupuje v souladu s projektem.
KS Koordinace subdodávek
V případě zájmu pomůžeme s výběrem vhodných subdodavatelů a koordinací jejich prací.
OIČ Ostatní inženýrská činnost
Další inženýrská činnost dle požadavků investora.

Komplexní služby od A do Z

Na začátku stačí mít pouze myšlenku, všechno další jsme již schopni zařídit.

1. Projekční činnost
Od počáteční myšlenky, přes studii, až po realizaci. Vlastními silami zajišťujeme veškeré typy projekční dokumentace.

2. Inženýrská činnost
Zastoupení investora od etapy investičního záměru až po kolaudaci hotové stavby.

3. Doplňkové služby
Můžete k nám přijít pouze s nápadem a nechat vše další na nás. Požádáme za vás o dotaci, provedeme studii proveditelnosti, pomůžeme při výběrovém řízení ...