O společnosti

Společnost byla založena v roce 1999 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oborech výrobní a předvýrobní přípravy staveb, provádění staveb, projekce a řízení staveb. Firma je schopna zabezpečit vlastními silami komplexní služby počínaje inženýrskou činností, přes projektové práce všech stupňů v oboru pozemního stavitelství, technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury, až po realitní činnost a poradenství při zadávání veřejných zakázek. Provádění staveb, technické dozory a projekční činnost je zajištěna autorizovanou osobou.

Spolupracujeme s celou řadou odborníků, zejména z VUT Brno a Ústavu soudního inženýrství Brno. Jsme schopni uspokojit i zákazníky s výrazným objemem praci či technicky a termínově náročnými požadavky, a to formou sdružení se stálými spolupracovníky.

Struktura společnosti

Hlavní činnost společnosti je zastřešena společností Stamina s.r.o., jejíž činnost je podporována dvěma fyzickými osobami, Ing. Vladanem Henkem a Ing. Svatavou Henkovou, CSc.


Stamina s.r.o.

Klíčova 1275/2b
618 00 Brno
IČ: 25580892
DIČ: CZ25580892

Předmět podnikání
inženýrská činnost v investiční výstavbě
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
ubytovací služby
realitní činnost
zprostředkování obchodu
činnost technických poradců v oblasti
stavebnictví a architektury
projektová činnost ve výstavbě

Specializace
větší stavební celky

Ostatní
přihláška na zavedení ISO9001-2


Ing. Svatava Henková, CSc.

Hradisko 673
664 01 Bílovice n. Svit.
IČ: 13715879
není plátcem DPH

Předmět podnikání
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Zprostředkovatelská činnost
Činnost znalce pro tržní účely

Specializace
zpracovávání studií proveditelnosti
zpracování žádostí o dotace
výběrová řízení
stavební dozor
technický dozor
vedení staveb
komplexní inženýrská činnost

Praxe
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
certifikát Phare na zpracování studií proveditelnosti
studijní pobyty na Technologisk institutu v
Kodani (Dánsko)
case study v Nizozemsku (Utrecht) – příprava
pro MBA
pedagogická činnost na VUT Brno v letech
1979 - 1996, 2010 - současnost
vědecká aspirantura – moderní řízení a
organizace ve stavebnictví
publikační činnost


Ing. Vladan Henek, MBA

Lesní 725
664 01 Bílovice n. Svit.
IČ: 88537005
není plátcem DPH

Předmět podnikání
Projektová činnost ve výstavbě
Poradenská a konzultační činnost
Zpracování odborných studií a posudků

Specializace
komplexní projekční činnost
komplexní inženýrská činnost
technické poradenství v oboru dřevostavby a rekonstrukce
autorský, stavební a technický dozor
informační modelování budov (BIM)

Praxe
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
student - PhD. program