Nové možnosti Archicadu pro rekonstrukce

an image

Názorné vizualizace změn v průběhu rekonstrukce stavby jsou s Archicadem stále jednodušší. Vyjádřit jasně a zřetelně pomocí 3D modelů a schémat, které konstrukce jsou bourané a které jsou naopak nové, je nyní otázkou chvilky. Stavebníci tak mají představu o prováděných změnách hned z prvního pohledu do výkresů.

Prohlédněte si některé ukázky 3D vizualizací z průběhu rekonstrukce.

Celý článek ...

BIM - moderní projektování pro 21. století

an image

Zdá se, že doba klasického projektování formou kreslení jednotlivých projektů, řezů a pohledů, či sepisování materiálových soupisek postupně končí. S rapidním rozvojem počítačů přichází nová éra i do oboru projektování. Building information modelling (BIM), česky Informační modelování budov přináší nesporné výhody pro všechny zúčastněné strany. Výsledkem jsou tak rychlejší, kvalitnější, přehlednější, a dokonce i levnější projekty.

Celý článek ...

Nosný práh pod srubovou stěnou

an image

Už od počátku jsem při své praxi narazil na množství chyb, které se při návrhu a posléze při realizaci staveb srubového charakteru dělají. Zažitý postup byl takový, že projektant s minimálními zkušenostmi se sruby navrhl dům v rozsahu stavebního povolení, následně dodavatelská firma si dle svých zvyklostí dopracovala prováděcí projekt, popřípadě rovnou začala stavět. A to samozřejmě až poté, co jiná firma neznalá srubů zrealizovala základy, jak je zvyklá u zděných staveb.

Celý článek ...

Stavba metodou piece-on-piece

an image

V České republice existuje mnoho firem, které se specializují na stavbu srubů, avšak drtivá většina z nich staví sruby klasickým způsobem. Existuje však ještě metoda piece-on-piece, která se hojně používá v zahraničí a přináší některé výhody. První domy v České republice postavené touto metodou jsou právě naším dílem.

Celý článek ...

Kruhový dům Feng - Šuej

an image

Feng-Šuej (v překladu "vítr a voda") je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být třeba město, zahrada, pracoviště anebo právě dům.

Celý článek ...

Požární bezpečnost u dřevostaveb

an image

Dřevo, jehož průměrná teplota bodu vzplanutí se pohybuje okolo 180 až 275°C patří mezi hořlavé konstrukční materiály. Při konstrukci dřevostaveb je tedy nutné velmi pečlivě dbát na požární bezpečnost, a to nejen kvůli minimalizaci rizika zničení objektu, ale také abychom předešli případným sporům s kontrolními orgány při kolaudaci stavby.

Celý článek ...

Názorná prováděcí dokumentace v Archicadu

an image

Při tvorbě prováděcí dokumentace ke stavbě penzionu v Lubech jsme obdrželi netradiční požadavek - vytvořit jasný a přehledný montážní manuál pro stavbu dřevěného krovu. S využitím Archicadu to nebyl žádný problém.

Celý článek ...

Při práci občas narazím na věc, která mne zaujme, a myslím si, že by mohla zajímat i Vás. Rád čtu oborové zajímavosti na stránkách, které navštěvuji, a proto doufám, že si články z našeho webu přečtete také rádi.

Vladan Henek