Nosný práh pod srubovou stěnou

an image

Už od počátku jsem při své praxi narazil na množství chyb, které se při návrhu a posléze při realizaci staveb srubového charakteru dělají. Zažitý postup byl takový, že projektant s minimálními zkušenostmi se sruby navrhl dům v rozsahu stavebního povolení, následně dodavatelská firma si dle svých zvyklostí dopracovala prováděcí projekt, popřípadě rovnou začala stavět. A to samozřejmě až poté, co jiná firma neznalá srubů zrealizovala základy, jak je zvyklá u zděných staveb.

S návrhem srubů jsem se poprvé setkal v roce 2006 a od té doby se snažím zažité chyby dodavatelů staveb odstranit. I ze strany investorů je čím dál více otázek na tepelný odpor stavby jako celku i jednotlivých detailů. A to nesmíme zapomenout na vzrůstající nároky legislativy z pohledu tepelného odporu na obytné stavby.

A tady vzniká jeden z největších nedostatků srubových staveb – zateplení prahu pod srubovou stěnou. Tomuto problému a návrhům, jak jej řešit, se věnuje článek, který je zde ke stažení ve formátu PDF (489kB).

Při práci občas narazím na věc, která mne zaujme, a myslím si, že by mohla zajímat i Vás. Rád čtu oborové zajímavosti na stránkách, které navštěvuji, a proto doufám, že si články z našeho webu přečtete také rádi.

Vladan Henek