Projekční činnost

Vlastními silami zajišťujeme:

VSP 2D návrhy ukázka projektu
3DS 3D vizualizace ukázka projektu
DBP Dokumentace bouracích prací
ZSS Zaměření stávajícího stavu ukázka projektu
DÚŘ Dokumentace k územnímu řízení ukázka projektu
DSP Dokumentace ke stavebnímu řízení ukázka projektu
DPS Prováděcí dokumentace ukázka projektu
TDW Tendrová dokumentace
ZD Zadávací dokumentace
ZSD Dokumentace změny stavby před dokončením ukázka projektu
DSPS Dokumentace skutečného provedení ukázka projektu
OPČ Ostatní projekční činnost - dle požadavků ukázka projektu
Rozpočty a výkazy výměr

BIM
Váš projekt jsme schopni vlastními silami vypracovat dle moderní metodiky
BIM - Building information modelling. Více informací o tomto pokrokovém způsobu projektování naleznete v informačním článku.

Dále zajišťujeme:

Kompletní dokumentace včetně všech potřebných příloh vyžadovaných úřady a dodavateli:

 • geodetické zaměření (výškopis, polohopis, změna geometrického plánu)
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • radonový průzkum
 • technická infrastruktura (inženýrské sítě, objekty, přípojky)
 • dopravní infrastruktura (vjezdy, parkoviště, pochozí a pojízdné plochy)
 • dokumentace vodohospodářských objektů (ČOV, žumpa,…)
 • dokumentace profesí (vnitřní inženýrské sítě - topení, vodovod, elektřina,…)
 • statické posouzení
 • projekty specializací (PBŘ, EPS, gastrotechnologie, měření a regulace, rekuperace,…)
 • energetický šítek budovy a průkaz energetické náročnosti
 • Studie – denní osvětlení, umělé osvětlení, oslunění, zastínění, hluková studie
 • případně i jiné…

Komplexní služby od A do Z

Na začátku stačí mít pouze myšlenku, všechno další jsme již schopni zařídit.

1. Projekční činnost
Od počáteční myšlenky, přes studii, až po realizaci. Vlastními silami zajišťujeme veškeré typy projekční dokumentace.

2. Inženýrská činnost
Zastoupení investora od etapy investičního záměru až po kolaudaci hotové stavby.

3. Doplňkové služby
Můžete k nám přijít pouze s nápadem a nechat vše další na nás. Požádáme za vás o dotaci, provedeme studii proveditelnosti, pomůžeme při výběrovém řízení ...