BIM - moderní projektování pro 21. století

an image

Zdá se, že doba klasického projektování formou kreslení jednotlivých projektů, řezů a pohledů, či sepisování materiálových soupisek postupně končí. S rapidním rozvojem počítačů přichází nová éra i do oboru projektování. Building information modelling (BIM), česky Informační modelování budov přináší nesporné výhody pro všechny zúčastněné strany. Výsledkem jsou tak rychlejší, kvalitnější, přehlednější, a dokonce i levnější projekty.

Co je to BIM?

BIM je nový moderní způsob navrhování staveb, kde namísto tvorby mnoha různých plánů či soupisek vytváříme pomocí speciálních softwarových programů jeden 3D model budovy, který obsahuje nejen prostorové informace (tedy jak budova vypadá), ale i další parametry (tedy z čeho je složena, čím je vybavena, v jakém pořadí se prvky domu staví, apod.). Tento způsob je mnohem bližší našemu přirozenému vnímání světa (vnímáme objekty, jejich tvary a parametry) než způsob klasický.

Ve Finsku, Norsku, Holandsku či Dánsku je BIM model povinnou součástí každé nabídky určené pro státní správu. Ve Velké Británii, USA či Číně byly přijaty dokumenty věnující se stategii zavádění a využití BIM s cílem zavést BIM jako standard. Singapur či Austrálie podporují BIM modely pro testování, zda budovy splňují národní normy. V České republice je však použití BIM spíše na úrovni pilotních projektů. BIM modelování zatím nabízí jen několik pokrokových firem, mezi které patříme i my. Vzhledem k nesporným výhodám BIM projektování se však očekává silný růst.

Jaké jsou výhody BIM projektování?

  • Úspora nákladů a času - minimalizuje se opakování stejných činností: namísto toho, abychom to stejné okno nakreslili do situace, půdorysu, řezu či pohledu, vložíme jej pouze jednou do BIM modelu. Ve zmíněných plánech se pak změna projeví automaticky.
  • Zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu - není nutné vytvářet výstupy pro statiky či elektroinženýry. Projektant, statik i elektroinženýr jednoduše kreslí do jediného BIM modelu.
  • Eliminace chyb při přípravě stavby a tím i zvýšení její kvality - ve 3D modelu celé budovy jasně vidíme, že bezpečnostní fotobuňka je zakryta stojící skříní. V klasické 2D dokumentaci jsou obě věci na různých plánech a je jednoduché tuto chybu přehlédnout.
  • Předcházení kolizím při projektování - elektrikář nenaplánuje rozvodnou skříň do místa, kde již ve zdi není místo, protože zde vzduchotechnik naplánoval potrubí klimatizace. V BIM modelu jasně uvidí, že to není možné. Při klasickém projektování se tato kolize lehce přehlédne.
  • Snadnější možnost zpracování variant - chcete přidat okno? Stačí pravit jeden BIM model, ne mnoho různých plánů ...
  • Zvýšení transparentnosti v boji o zakázky - zavedením standardních BIM modelů vám již neunikne, že nejlevnější nabídka šetří třeba na zateplení. Simulace tepelné bilance vám to prozradí.
  • Efektivnější budovy - díky BIM je například více možností simulací, třeba energetické bilance.

Při práci občas narazím na věc, která mne zaujme, a myslím si, že by mohla zajímat i Vás. Rád čtu oborové zajímavosti na stránkách, které navštěvuji, a proto doufám, že si články z našeho webu přečtete také rádi.

Vladan Henek